محاسبه هزینه

برآورد هزینه هوشمند سازی

فرم زیر را جهت برآورد هزینه پروژه هوشمندسازی پر کرده و ارسال کنید.​​

مشخصات :

کنترل سیستم سرمایشی گرمایشی:

کنترل پرده ها

سیستم پخش موزیک (موزیک پلیر)

همکاران ما هزینه پروژه هوشمندسازی خانه شما را محاسبه و برآورد کرده و در اسرع وقت جهت ارائه مشاوره رایگان با شما تماس خواهند گرفت.